وجود دندان نیش نهفته چگونه تشخیص داده می شود؟

ساده ترین راه برای تشخیص وجود دندان نیش نهفته شمارش دندان ها می باشد شما در سنین بزرگسالی می بایست 14 عدد دندان در هر فک داشته باشید و در صورت کمبود دندان می بایست به وجود دندان نیش نهفته مشکوک شوید .اما دقیق ترین و علمی ترین راه تشخیص دندان نیش نهفته عکسبرداری از دندان ها یا گرفتن عکس  opg  از دندان ها برای ارزیابی موقعیت دندان ها و نحوه قرار گیریشان در لثه می باشد .نشانه های زیر نیز می تواند در تشخیص نهفتکی دندان های نیش مفید بوده و کاربرد داشته باشد:

  1. ماندگاری بیش از حد دندان های شیری تا سن 14 تا 15 سالگی
  2. تاخیر در رویش دندان نیش
  3. احساس برآمدگی در ناحیه کام
  4. احساس درد در زمان لمس پوست بالای لب و اطراف نوک بینی