امروز:01/12/2023

راه های تقویت اعتماد به نفس در کودک

1-اگر کودک کار درستی را انجام می دهد با تحسین کردن او ،نقاط قوتش را افزایش دهید.
2-از کودکتان بخواهید در امور ساده به شما کمک کند و بابت کمک های او از او تقدیر کنید.
3-پشتیبان کودکتان هنگام انجام امور ارزشی باشید.
4-با کودکتان دوست باشید و به او اطمینان داشته باشید.
5-زمانی که فرزندتان می خواهد با شما صحبت کند، به تمام حرف های او گوش دهید هرگز او را سرزنش نکنید و تا حرف او تمام نشده صحبتی نکنید.

 

6-احساسات خوب خود نسبت به فرزندتان را بیان کنید و از صفات خوب او تشکر کنید تا قدردانی و خوب بودن را در او نهادینه نمایید .

راه های افزایش اعتماد به نفس در کودک

 

7-تشویق کردن کودک سبب افزایش اعتماد به نفس در او می شود و به جای پیدا کردن نقاط ضعف کودکتان نقاط مثبت رفتاری او را پر رنگ کرده و در جمع بیان کنید.

 

8-از  طعنه زدن، دست انداختن و  دادن صفات نامناسب و برچسب زدن به کودکتان دوری نمایید .  رفتار نامناسب او را نقد کنید نه شخصیتش را و هرگز  سرزنش کردن را  با تحقیر و تمسخر در نیامیزید . استفاده از کلماتی مانند  دست و پا چلفتی، تنبل، کثیف ، خنگ شخصیت کودک را نابود کرده وسبب تضعیف اعتماد به نفس او می شود .

 

9-در امور مربوط به خودشان نظر کودکتان را جویا شوید واز تصمیم های او  در صورتی که ضرری را متوجه کسی نمی کند حتما استفاده کنید.

 

10-گاه به عمد اشتباه کنید و مسئولیت اشتباه خود را بپذیرید و به کودکتان نشان دهید که اگر کار اشتباهی انجام می دهد باید مسئولیتش را پذیرفته و در صدد جبران اشتباهش بر آید.

 

 

11-هرگز او را با اینکه اشتباه کرده محکوم نکنید بلکه دوستانه اشتباهش را به او گوشزد کنید محکوم کردن او جز ضعیف شدن حس اعتماد به نفس در او  هیچ پیامد دیگری ندارد.

 

12-به او حس اعتماد و اطمینان بدهید که دوستش دارید دوست او هستید و در هر شرایطی از او حمایت می کنید تا اعتماد به نفس درون او را تقویت کنید.

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.