برای باز سازی و درمان شکستگی های صورت استفاده از روش جراحی روشی کار آمد و مفید می باشد.به وسیله جراحی می توان بسیاری از شکستگی های صورت را باز سازی نمود و با درمان بافت آسیب دیده زیبایی ظاهری صورت را مجددا به آن باز گرداند .در این مقاله سلامت وب شما را با روش جراحی شکستگی و ترومای صورت آشنا می کنیم.

 

ترومای صورت چیست؟

ترومای صورت در اثر آسیب دیدن بافت صورت مانند شکستگی استخوان های صورت ، شکستگی استخوان فک ، سوختگی ، پارگی و کوفتگی به وجود می آید.استخوان های گونه ،فک بالا و پایین ،استخوان های بینی و بافت نرم صورت در صورت آسیب منجر به ترومای صورت می شوند.

روش های درمان ترومای صورت

اگر دچار ترومای صورت شده باشید ابتدا پزشک درمان بافت آسیب دیده را برای به ثبات رسیدن وضعیت بیمار در صدر کار قرار می دهد .پزشک با بررسی وضعیت و میزان آسیب دیدگی و اطمینان از زنده ماندن بیمار بازسازی ترومای صورت جهت کارایی عضو آسیب دیده و باز گرداندن زیبایی ظاهری صورت انجام می شود.

بازسازی استخوان و بافت در هنگام ترومای صورت

برای درمان این مشکل از روش جراحی بازسازی صورت استفاده می شود .این روش جراحی با فرم دادن مجدد به استخوان جمجمه ،استخوان صورت و فک آسیب ها را از بین برده و با برنامه ریزی صحیح تیم پزشکی تروما را برطرف می نمایند.درمان تروما در افراد وابسته نوع و شدت آسیب بوده فلذا انتخاب شیوه درمان برای هر شخص متفاوت می باشد.پزشک با بررسی تصاویر رادیوگرافی و پرتو نگاری مقطعی از صورت تصویر کاملی از  ساختار فعلی صورت و سر بیمار برای خود ترسیم می نماید تا با بررسی جزئیات آسیب وارد شده به صورت بهترین روش برای بازسازی را برای تروما انتخاب نماید.

نحوه درمان ترومای صورت

انواع روش های جراحی برای درمان ترومای صورت

  • جراحی بینی برای بازیابی کارایی و زیبایی بینی
  • پیوند استخوان یا استفاده از پروتز برای درمان و ترمیم استخوان های شکسته صورت
  • کاشت ( پیوند) پوست و بافت نرم از سایر نقاط بدن به صورت برای بازسازی بافت های از دست رفته

آیا ترومای صورت را می توان به طور کامل از بین برد؟

استفاده از جراحی های ذکر شده می تواند تا حدود بسیار زیادی این مشکل  را درمان کرده

و صورت را بازسازی نماید .

در بسیاری از بیماران نیاز به انجام جراحی به دفعات متوالی احساس می شود

و تا حدود بسیار زیادی می توان صورت را بازسازی

و کارایی اجزای صورت و زیبایی آن را به حالت قبلی و عادی آن برگرداند.

پس از انجام جراحی ها ممکن است تورم در ناحیه صورت به مدت سه ماه وجود داشته باشد که با انجام مراقبت های لازم و عمل به دستورات پزشکتان می توانید دوره بهبود را به حداقل برسانید.