ارتباط سالم ، حس اطمینان ، خصوصیات مثبت ، تحسین کردن
  • خصوصیات یک ارتباط سالم چیست؟

    اگر بتوانید به اکثر این گزینه ها پاسخ مثبت بدهید، به احتمال زیاد در رابطه ای سالم به سر می برید: 1- همسرت ...

    اگر بتوانید به اکثر این گزینه ها پاسخ مثبت بدهید، به احتمال زیاد در رابطه ای سالم به سر می برید: 1- همسرتان را قابل اعتماد می دانید. 2- آهنگ مورد علاقه او را می دانید. ?3- به نظر شما ایده های خوبی به ...

    ادامه مطلب