از ریواس چه می دانید؟
  • خواص ریواس برای سلامت مو

    ریواس گیاهی است خوراکی و ترش مزه با گل ها یی صورتی مایل به قرمز با ساقه ها یی ایستاده ، بدون برگ یا با بر ...

    ریواس گیاهی است خوراکی و ترش مزه با گل ها یی صورتی مایل به قرمز با ساقه ها یی ایستاده ، بدون برگ یا با برگهایی به طول 25 تا 40 سانتی متر و عرض 25 تا 50سانتی متر که عمدتا از ساقه های آن استفاده می شود ...

    ادامه مطلب