حس احترام وقدردانی را به کودکتان بیاموزید
  • آموزش ارزش های اخلاقی به کودکان

    1-راست گویی نکته اول این که  شما  باید به عنوان والدین  فرد صادقی  باشید  تا کودکتان نیز صادق باشد زیرا ا ...

    1-راست گویی نکته اول این که  شما  باید به عنوان والدین  فرد صادقی  باشید  تا کودکتان نیز صادق باشد زیرا اگر کودکتان در  شما بی‌صداقتی ببیند عدم صداقت را یاد خواهد گرفت .بسیاری از کودکان  به دلیل ترس   ...

    ادامه مطلب