برچسب: در آموزش های فرزندتان این اصول را از یاد نبرید

۰

آموزش ارزش های اخلاقی به کودکان

1-راست گویی نکته اول این که  شما  باید به عنوان والدین  فرد صادقی  باشید  تا کودکتان نیز صادق باشد زیرا اگر کودکتان در  شما بی‌صداقتی ببیند عدم صداقت را یاد خواهد گرفت .بسیاری از کودکان  به دلیل ترس  از برخوردهای ...