برچسب: در انجام امور منزل از پسرتان کمک بخواهید

۰

چگونه پسرمان را تربیت کنیم؟

1- کودکی کردن را از آن ها نگیرید پسرها شیطنت بسیاری دارند. آنها وسایل خانه را خراب می کنند، کارهای خطرناک می کنند، جوک های بی مزه می گویند و … این فرصت ها...