برچسب: دم نوش های مفید جهت کاهش استرس

۰

دم نوش های مفید در جهت کاهش استرس

1-نوشیدن چای بابونه بابونه گیاهی مفید در  کاهش استرس می باشد. بابونه آرام بخش و تسکین دهنده بوده و به عنوان یک مسکن بر روی سیستم عصبی مرکزی عمل می کند. بابونه به شل شدن عضلات، رفع اضطراب و...