برچسب: راهکارهای مفید در کاهش ناخن جویدن کودکان

درمان ناخن جویدن کودکان ۰

چرا کودکمان ناخنش را می جود؟

جویدن ناخن  از موضوعات  مهم مطرح شده در حوزه   روان شناسی می باشد .بسیاری از والدین هنگام مشاهده فرزندشان در حال جویدن ناخن هایش ، ناراحت شده وپس از سرزنش او  او را از...