راهکارهای مفید در کاهش ناخن جویدن کودکان
  • چرا کودکمان ناخنش را می جود؟

    جویدن ناخن  از موضوعات  مهم مطرح شده در حوزه   روان شناسی می باشد .بسیاری از والدین هنگام مشاهده فرزندشان ...

    جویدن ناخن  از موضوعات  مهم مطرح شده در حوزه   روان شناسی می باشد .بسیاری از والدین هنگام مشاهده فرزندشان در حال جویدن ناخن هایش ، ناراحت شده وپس از سرزنش او  او را از انجام مجدد این کار منع می کنند.ا ...

    ادامه مطلب