برچسب: راه درمان اختلال خودبیمار انگاری چیست؟

0

از خودبیمار انگاری چه می دانید ؟

خودبیمار انگاری چیست؟ خودبیمارانگاری نوعی اختلال روانی است که با اعتقاد فرد به وجود یک بیماری جدی در خود و نگرانی نسبت به آن شناخته می شود. با این تعریف، خودبیمارانگاری شامل مواردی می...