برچسب: زودرنجی ، درمان زودرنجی ،ارتباط ، روشن کردن موضوع

0

راه های مقابله با زودرنجی

اگر احساس می کنید فرد زودرنجی هستید روشهای زیر به شما کمک می کند تا بتوانید با آن مقابله کنید: ۱. نفس بکشید. یک تا دو دقیقه فقط روی نفس کشیدنتان تمرکز کنید. فقط...