زودرنجی ، درمان زودرنجی ،ارتباط ، روشن کردن موضوع
  • راه های مقابله با زودرنجی

    اگر احساس می کنید فرد زودرنجی هستید روشهای زیر به شما کمک می کند تا بتوانید با آن مقابله کنید: ۱. نفس بکش ...

    اگر احساس می کنید فرد زودرنجی هستید روشهای زیر به شما کمک می کند تا بتوانید با آن مقابله کنید: ۱. نفس بکشید. یک تا دو دقیقه فقط روی نفس کشیدنتان تمرکز کنید. فقط روی هوایی که از بینی داخل و خارج می‌کنی ...

    ادامه مطلب