سن شایع ابتلا به اختلال آنورکسیا معمولا چه سنی می باشد؟