علت بروز اختلال خود بیمار انگاری چیست؟
  • از خودبیمار انگاری چه می دانید ؟

    خودبیمار انگاری چیست؟ خودبیمارانگاری نوعی اختلال روانی است که با اعتقاد فرد به وجود یک بیماری جدی در خود ...

    خودبیمار انگاری چیست؟ خودبیمارانگاری نوعی اختلال روانی است که با اعتقاد فرد به وجود یک بیماری جدی در خود و نگرانی نسبت به آن شناخته می شود. با این تعریف، خودبیمارانگاری شامل مواردی می شود که فرد واقعا ...

    ادامه مطلب