غربالگری زنان ،تست پاپ اسمیر ،تست تشخیص سرطان دهانه رحم ،تست غربالگری پاپ اسمیر
  • خانم ها پاپ اسمیر یادتان نرود

    آزمایش پاپ اسمیر یا تست دهانه رحم  برای تشخیص سرطان یا عواملی که منجر به سرطان گردن رحم خواهند شد توصیه م ...

    آزمایش پاپ اسمیر یا تست دهانه رحم  برای تشخیص سرطان یا عواملی که منجر به سرطان گردن رحم خواهند شد توصیه می‌شود.این آزمایش به صورت مرتب (اغلب سالانه) در  زنان باید انجام شود. انجام اولین آزمایش پاپ اسم ...

    ادامه مطلب