برچسب: مثال هایی برای وسواس فکری

۰

از بیماری به نام وسواس چه می دانید؟

وسواس  چیست؟ وسواس نوعی بیماری است که در آن فرد با دااشتن افکاری ناخواسته سبب تکرار  اعمالی می شود . مثلا  شست و شوی بیش ازحد در اثر وسواس به تمیزی به وجود می آید افراد مبتلا عموما...