مردان فریبکار ،زنان ،گول زدن ،حس عشق ،واردشدن به زندگی دیگران ،عدم تعهد
  • چرا مردان فریب میدهند….

    از نظر مردان پاسخ به این سوال خیلی واضح است اما برای زنان اصلا این طور نیست. برای اغلب زنان ، فریب دادن، ...

    از نظر مردان پاسخ به این سوال خیلی واضح است اما برای زنان اصلا این طور نیست. برای اغلب زنان ، فریب دادن، قابل تصور و بخشودنی نیست ، نمیدانید و نمی توانید بفهمید چرا یک مرد رو راست نیست و از آن هم نمیت ...

    ادامه مطلب