کودکی کردن را از پسرتان نگیرید
  • چگونه پسرمان را تربیت کنیم؟

    1- کودکی کردن را از آن ها نگیرید پسرها شیطنت بسیاری دارند. آنها وسایل خانه را خراب می کنند، کارهای خطرناک ...

    1- کودکی کردن را از آن ها نگیرید پسرها شیطنت بسیاری دارند. آنها وسایل خانه را خراب می کنند، کارهای خطرناک می کنند، جوک های بی مزه می گویند و … این فرصت ها را از او نگیرید. اجازه دهید پسرتان بچگی کند. ...

    ادامه مطلب