امروز:28/11/2022

سونوگرافی NT چیست؟ بهترین زمان انجام سونوگرافی NT

در سونوگرافی NT جنسیت مشخص می شود؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.