زمان مناسب مصرف قرص های ویتامین ومکملها

شاید این پرسش برای شما هم پیش آمده باشد که در طول روز چه زمانی برای مصرف قرص های ویتامین ومکمل های مناسب تر است ودر چه زمانی این دارو ها اثر بخشی بیشتری می توانند داشته باشند ما در اینجا به این پرسش ها پاسخ داده ایم پس این مطلب را تا انتها بخوانید.

١ -ﻛﻠﺴﻴﻢ :

ﻣﺼﺮﻑ ﮐﻠﺴﯿﻢ ﺩﺭ ﺑﺪﻥ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺩﺭ ﺷﺐ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﺩ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﺩﻟﯿﻞ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﮐﻠﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺑﯿﺪﻥ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪپس بهترین  ﺯﻣﺎﻥ ﻣﺼﺮﻑ ﻣﻜﻤﻠﻬﺎﻯ ﻛﻠﺴﻴﻢ، ﺷﺒﻬﺎ می باشد.
ﺧﻮﺭﺩﻥ ﻛﻠﺴﻴﻢ ﺑﺎ مواد کلسیم دار دیگر به مانند شیر  ﺑﻪ ﺟﺬﺏ ﻛﻠﺴﻴﻢ ﻛﻤﻚ شایانی ﻣﻴﻜﻨد وﭼﻮﻥ مکمل ﻛﻠﺴﻴﻢ ﺗﺎﺣﺪﻭﺩﻯ سبب بروز یبوست می شود   ﺑﻬﺘﺮاست تا ﺑﺎ ﺁﺏ ﻓﺮﺍﻭﺍﻥ میل شود.

2-ﻭﻳﺘﺎﻣﻴﻦ C :

ﺍﻳﻦ ﻭﯾﺘﺎﻣﯿﻦ،ﻣﺤﻠﻮﻝ ﺩﺭ ﺁﺏ بوده وبرخلاف سایر ویتامین ها  ﻓﻘﻂ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﺩﺭ ﺧﻮﻥ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺍﺯ ﺭﺍﻩ ﮐﻠﯿﻪ ﻫﺎ ﺩﻓﻊ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﺴﺐ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻬﺘﺮ، ﻭﯾﺘﺎﻣﯿﻦ C ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺳﺖ در طی سه نوبت میل شود.

3-ﻭﻳﺘﺎﻣﻴﻨﻬﺎﻯ B :

ﻛﻠﻴﻪ ﻭﻳﺘﺎﻣﻴﻨﻬﺎﻯ ﺍﻳﻦ ﮔﺮﻭﻩ (B1 -B12) ﻣﺤﻠﻮﻝ ﺩﺭ ﺁﺑب بوده و ﺑﻬﺘﺮ است ترجیحا ﻫﻤﺮﺍﻩ با غذا میل شوند.

 

مصرف مکملها وویتامین ها در زمان مناسب

4-ﺭﻭﻯ ‏( ﺯﻳﻨﻚ‏) :

عنصر روی در ﻛﺎﻫﺶ ﺭﻳﺰﺵ ﻣﻮ ﻭ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺍﻳﻤﻨﻰ ﺑﺪﻥ بسیار مفید می باشد.این قرص به علت تداخل دارویی باسایر داروها باید بافاصله دوساعته میل شود وهمچنین به علت تداخل دارویی با قرص آهن باید 6ساعت فاصله بین مصرف این دو قرص باشد ودر نهایت اینکه برای شدت اثر بخشی با معده خالی میل شود.

5- ﻭﻳﺘﺎﻣﻴﻦ E :

این ﻭﻳﺘﺎﻣﻴﻦ هم ﻣﺤﻠﻮﻝ ﺩﺭ ﭼﺮﺑﻰ بوده وبهتر است با غذا میل شود .

6- ﺍﻣﮕﺎ 3 :

ﺍﻣﮕﺎ 3 ﺭﺍ نیز ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻭﻋﺪﻩ ﻏﺬﺍﯼ ﺍﺻﻠﯽ ﻣﺼﺮﻑﮐنید  وﺍﻓﺮﺍﺩﯼ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻣﺼﺮﻑ ﺁﻥ ﺩﭼﺎﺭ ﺿﻌﻒ ﺩﺭ ﭘﺎ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ،این  ﻣﮑﻤﻞ ﺭﺍ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺧﻮﺍﺏ ﻣﺼﺮﻑ ﮐﻨﻨﺪ.

7- ﺁﻫﻦ :

بهترین زمان برای استفاده از این قرص زمانی است  که معده خالی باشد پس ﺁﻫﻦ ﺭﻭ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ مصرف کرده وﻫﻤﺰﻣﺎﻥ ﺑﺎ ﻣﺼﺮﻑ ﻗﺮﺹ ﺁﻫﻦ، ﺍﺯ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﺷﻴﺮ، ﻟﺒﻨﻴﺎﺕ، ﻧﺎﻥ،ﭼﺎﻯ، ﻭ ﻗﺮﺹ ﻛﻠﺴﻴﻢ ﺧﻮﺩﺩﺍﺭﻯ ﻛﻨﻴﺪ زیرا سبب کاهش وعدم جذب آهن در بدن می شوند.

 

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *