کودکان از آنچه شما فکرمی کنید باهوش ترند

سرعت رشد مغز درکودکان بسیار بالاست ودریکسال پس ازتولد مغزشان دوبرابر می شود وچهارسال بعد یعنی هنگام ورود به کودکستان به اندازه بزرگسالی خود می رسد.

1-کودکان احساسات اطرافیانشان را درک می کنند

کودکان نسبت به پخش موزیک شاد وغمگین واکنش های متفاوت نشان میدهند وبا پخش موزیک شاد احساس شادی وموزیک غمگین احساس ناراحتی وغم به آنها دست میدهد .آنها حالت خشم شادی غم رادرچهره شما به خوبی می توانند تشخیص دهند.

2-مغز کودکان نوپا عدالت را می فهمد

کودکان ازسن 15ماهگی معنا ومفهوم عدالت را درک می کنند .براساس تحقیقی که انجام گرفت محققان کودکان رابانشان دادن تصاویری از توزیع برابر یاغیربرابر بیسکویت بین دونفرمورد آزمایش قراردادند.کودکان توجه بیشتری به توزیع نابرابر داشتندوتفاوت بین این دوعمل را به خوبی درک میکردند .امانکته جالب این بود کودکانی که به توزیع ناعادلانه بیسکویت واکنش نشان دادند هنگام بازی باکودکان دیگر درتقسیم اسباب بازی هایشان گذشت بیشتری داشتند.

3-کودکان معانی لغات رادرک می کنند

کودکان 6ماهه قبل از آنکه بتوانند نامی را به زبان بیاورند ارتباطات میان تصویراشیا ونام آن ها را درک کرده واین مساله ثابت کننده اینست که شما می توانید باکودک خود صحبت کنید او صحبت های شمارا متوجه می شود حتی اگر فقط به شما زل بزند.

کودکان باهوش

4-کودکان نوع دوست ترند

ممکن است فکرکنید کودکان معمولا دوست دارن چیزی رابگیرند اما تحقیقات نشان می دهدکودک نوپا وقتی چیزی رابه دیگران می بخشد شادتر است.

5-کودکان زبان جدید راتشخیص می دهد

سال های نوزادی مناسب ترین زمان برای فراگیری بیش ازیک زبان است یک نوزاد چهارماهه از روی ریتم کلمات وحالت چهره متکلم می تواند تشخیص دهد که گوینده به زبانی غیراز زبان مادریش صحبت می کند.کودکانی که درمحیط های دوزبانه زندگی می کنند یادگیری زبان های بیشتر برایشان ساده تر است.

6-مغز کودکان با شنیدن موسیقی یانواختن آن رشد بهتری می کند

بهتر است کودکانتان را درمعرض شرایط ساخت ونواختن موسیقی قراردهید.کودکان یکساله ای که درکلاسهای موسیقی که همراه باحرکات دست ونواختن پرکاشن با دست است شرکت می کنند نسبت به کودکان دیگر مهارت ارتباطی قوی تری دارند.

 

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *