1. نوشیدن روزانه آب به میزان فراوان و بیشتر از ده لیوان
  2. مصرف مکمل های حاوی ویتامین ث و ویتامین ای
  3. انجام ورزش به صورت منظم
  4. پیروی از یک برنامه غذایی کم چرب